Sử dụng các dữ liệu để tạo ra một hệ sinh thái giúp cải thiện cuộc sống hẳng ngày của phụ nữ

Tạo ra các thói quen lành mạnh hằng ngày cho phụ nữ

Xây dựng một nền tảng chuyên sâu trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Thu thập và phân tích dữ liệu để tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh cho người dùng.

Chúng tôi giúp phụ nữ xây dựng thói quen hằng ngày, với

 • người dùng

  200K+

 • Dữ liệu

  5M+

 • Đánh giá

  4.7

Chúng tôi chăm sóc sức khỏe phụ nữ

 • Nhật ký di động
  giúp dự đoán ngày đến kỳ kinh nguyệt

 • Hồ sơ sức khoẻ
  để chăm sóc sức khoẻ bản thân

 • Đề xuất được cá nhân hóa
  dựa trên phân tích dữ liệu

Đây chính là

Hôm qua

Hôm nay

và Ngày mai của tôi

Chúng tôi là một tập thể vững mạnh

Là những người lãnh đạo với chuyên môn trong các lĩnh vực, đồng hành cùng một tập thể các thành viên với nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cùng nhau tạo ra một tương lai mới.

Triết lý của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng dữ liệu có thể giúp thay đổi chất lượng cuộc sống của phụ nữ

 • Mọi thành viên đều có thái độ và tâm thế thấu hiểu về tư tưởng, văn hóa của nhau, dù ở bất kỳ cương vị nào.

 • Chúng tôi hướng tới một nền văn hóa làm việc và phát triển chủ động, bất kể địa điểm và thời gian.

 • Các quyết định và hành động của từng cá nhân là sức mạnh để tạo ra sản phẩm, dịch vụ và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Đó chính

là tôi

Nhà đầu tư

Ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

Đăng ký miễn phí